Οι Άνθρωποί μας στην Καβάλα



Ουστριάς Χρήστος

Διευθύνων Σύμβουλος

chrisoustriasoustrias.gr
2321050801, 2321050802, 2321050803

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ



Χασιώτης Νίκος

Διευθυντής Καταστήματος &
Υπεύθυνος Πωλήσεων

n.hasiotisoustrias.gr
2510622180, 2510622181, 2510622182

ΤΜΗΜΑ AFTER SALES


ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ



Μητσιώτης Γιώργος

Τεχνικός Σύμβουλος

infooustrias.gr
2510622180, 2510622181, 2510622182

Τσοχαταρίδης Λάζαρος

Τεχνικός Ηλεκτρολόγος

infooustrias.gr
2510622180, 2510622181, 2510622182

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



Τρυφωνίδης Μιχάλης

Υπευθυνος Ανταλλακτικών

m.trifonidisoustrias.gr
2510622180, 2510622181, 2510622182

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΒΑΦΕΙΟ



Καραφυλλίδης Παναγιώτης

Υπεύθυνος Φανοποιείου - Βαφείου

infooustrias.gr
2510622180, 2510622181, 2510622182

ΥΠΟΔΟΧΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ



Ήλκου Σταματία

Σύμβουλος Ασφαλειών - Υπεύθυνη Λογιστηρίου

silkououstrias.gr
2510622180, 2510622181, 2510622182
Κορυφή